Sansürün gölgesinde eğitim: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Hekimlik Andı’nda tartışmalı değişiklik

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, mezuniyet törenlerinde okunacak Hekimlik Andı’nın içeriğinde yapılan değişiklikler tartışma yarattı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan değişiklikle, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nde yer alan “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” gibi ifadeler metinden çıkarıldı ve “onur” kelimesi yerine “namus” kelimesi kullanıldı.

Bu değişiklikler, 30 Mayıs’ta yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından sessiz bir protesto ile karşılandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlik mesleğinin evrensel değerlerine aykırı bu değişikliklere karşı çıkarak, Tıp Fakülteleri Dekanları ve tabip odalarına, mezuniyet törenlerinde etik kurallara uygun yemin metni okunması için yazı gönderdi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç‘ın aktardığına göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, yaşananları “etik ihlal” olarak nitelendirerek, değiştirilen illerde dekanlıklar hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. Öğrencilerin ve TTB’nin tepkileri, yemin metnindeki değişikliklerin meslek etiği ve evrensel hekimlik değerlerine olan bağlılığı sorgulamalarına neden oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir